PEERPEP BV, handelend onder de naam PEP

Privacy Statement

null

Je gegevens in vertrouwde handen

Maak je gebruik van PEP? Dan hebben wij je gegevens nodig. Wij vinden het belangrijk dat je weet wat wij met je persoonsgegevens doen. En wat je rechten zijn. Zodat jij erop kunt vertrouwen dat je gegevens bij ons in goede handen zijn.

Welke gegevens gebruiken wij?

Meestal vragen wij je naam, adres en e-mailadres. Soms vragen we ook andere gegevens zoals je bankrekeningnummer voor een betaling. Meestal geef je je gegevens zelf aan ons door, door het gebruik van de apps en de website. Wij gebruiken bijvoorbeeld jouw app-data voor optimalisatie en personalisatie van de PEP-apps die jij gebruikt.

Wij gebruiken cookies

Met cookies kunnen wij informatie, aanbiedingen en advertenties laten zien of sturen die mogelijk bij jou passen. Je leest wat cookies zijn en hoe wij met cookies omgaan in ons cookie statement.

Waarvoor gebruiken wij jouw gegevens?

Wij gebruiken je gegevens onder meer om:

 • Een overeenkomst met je aan te gaan en uit te voeren. § Management- en beleidsinformatie te genereren, onder meer ten behoeve van product- en dienstenontwikkeling.
 • Je behoeften en voorkeuren in kaart te brengen.
 • Onze producten en diensten beter op jouw behoeften aan te laten sluiten. § Je op het juiste moment een persoonlijk aanbod te doen.
 • Wetenschappelijk onderzoek, statistisch onderzoek en marktonderzoek te verrichten.
 • Bij te houden hoe en wanneer wij contact met je hebben.
 • Om ons aan de wet te houden.

Welke contactmomenten leggen wij vast?

Wij leggen vast wat we met je afspreken. En we gebruiken onze contactmomenten om onze communicatie te verbeteren. Dit zijn bijvoorbeeld contactmomenten die we vastleggen:

 • E-mails die wij sturen en van jou ontvangen.
 • Telefoongesprekken en chats.
 • Wat je op onze websites doet en bekijkt.
 • Wat je in onze apps doet en bekijkt.
 • Ons contact via social media, zoals Facebook en WhatsApp

PEERPEP BV is verantwoordelijk

PEERPEP BV is voor alle merken van PEERPEP verantwoordelijk voor een goede verwerking van jouw persoonsgegevens.

Van wie krijgen wij jouw gegevens en met wie delen wij die?

Soms geven wij je gegevens door. En soms controleren we je gegevens bij andere bedrijven. Wij verkopen jouw gegevens niet. Wij kunnen gegevens uitwisselen met:

 • Onze leveranciers en zakelijke partners.
 • Medewerkers binnen de organisatie van verantwoordelijke die belast zijn met de verwerking van gegevens.
 • Toezichthouders en andere derden op grond van wettelijke verplichtingen of aan wie de verantwoordelijke taken heeft uitbesteed zoals verwerkers en incassobureaus.
 • Ondernemingen die verbonden zijn aan de verantwoordelijke (ten behoeve van werving voor gelijksoortige of verwante producten).
 • Instanties voor wetenschappelijk, statistisch en marktonderzoek.

ls het nodig is gegevens door te geven naar ontvangers buiten de Europese Economische Ruimte (EER) doen wij dat zeer zorgvuldig. Binnen de EER gelden dezelfde privacyregels.

Hoe zorgen wij dat jouw gegevens veilig zijn bij ons?

Onze websites, apps en IT-systemen zijn goed beveiligd. En wij nemen steeds maatregelen om misbruik van jouw gegevens te voorkomen. Ook onze medewerkers hebben duidelijke instructies gekregen hoe zij om moeten gaan met jouw gegevens.

Wij zijn extra voorzichtig met gevoelige gegevens

Onder gevoelige gegevens verstaan wij bijvoorbeeld je bankgegevens. Medewerkers van PEERPEP BV hebben ten aanzien van gevoelige gegevens een specifieke geheimhoudingsplicht.

Hoe lang bewaren wij je gegevens?

Wij bewaren je gegevens zolang wij die nodig hebben. Of zolang verplicht is voor de wet. Daarna verwijderen wij je gegevens of maken wij je gegevens anoniem. Als wij je gegevens anoniem maken, verwijderen wij alle gegevens die naar jou verwijzen. De gegevens kunnen niet meer aan jou gekoppeld worden. De anonieme gegevens helpen ons om een beter beeld te krijgen van onze risico’s, producten en diensten.

Regels en wetten voor privacy

Wij houden ons aan de wetten en regels voor privacy. Onder andere:

 • De Algemene Verordening Gegevensbescherming.
 • De Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming.
 • Het kwaliteitskeurmerk van Thuiswinkel Waarborg.
 • De Telecommunicatiewet.

Jouw rechten

Jouw rechten zijn ook in de wet geregeld. Je mag:

 • Je gegevens bij ons opvragen.
 • Je gegevens laten veranderen als die niet kloppen.
 • Je gegevens laten verwijderen. Het komt vaak voor dat wij jouw gegevens niet kunnen verwijderen. Bijvoorbeeld omdat wij je gegevens nog nodig hebben. Of om ons aan een wet te houden.
 • Bezwaar maken tegen bepaald gebruik van je gegevens. Als je bijvoorbeeld geen e-mails meer van ons wilt ontvangen. In onze e-mails staat een link waarmee je je kunt afmelden. Je mag ons ook een e-mail sturen met het verzoek je niet langer te e-mailen. In andere gevallen geef je duidelijk aan waarom je bezwaar maakt, zodat wij dit kunnen beoordelen.
 • Je toestemming stoppen. Gaf je ons toestemming om je gegevens te gebruiken? Dan mag je je toestemming later weer stoppen. Wij gebruiken je gegevens vanaf dat moment niet meer.
 • Je gegevens overdragen. Bijvoorbeeld wanneer je je gegevens aan ons hebt overgegeven met jouw toestemming of op basis van onze overeenkomst. Overdragen kan aan een andere partij of aan jou.
 • Het gebruik van je gegevens tijdelijk beperken. Bijvoorbeeld als je bezwaar hebt gemaakt tegen gebruik van jouw gegevens.

Laat het ons weten als je gebruik wilt maken van je rechten

Stuur ons een brief. En stuur een kopie van je paspoort of ID-kaart mee. Wil je je Burgerservicenummer (BSN) en pasfoto alsjeblieft onleesbaar maken? Wij reageren binnen een maand na ontvangst van je brief.

PEERPEP BV
Galvanistraat 5
1098NL Amsterdam

Je kunt veel van je gegevens bekijken of veranderen via je persoonlijke pagina.

Heb je een vraag, tip of klacht?

Stuur een e-mail naar de Functionaris Gegevensbescherming van PEERPEP [email protected] Je kunt ook een brief sturen.

PEERPEP BV
Privacy manager
Compliance & Operational Risk Management
Galvanistraat 5
1098 NL Amsterdam

Als we er samen niet uitkomen, kun je je klacht voorleggen aan de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wij kunnen dit privacy statement veranderen

Dat mag bijvoorbeeld als er iets veranderd in de wetten of regels. Of als wij nieuwe producten of diensten ontwikkelen. Op onze website vind je altijd de laatste versie. Deze laatste versie is van 29 november 2018.

Neem contact op
Vragen
null